Proje Hakkında

Proje Hakkında

Dikkat Genç Girişimciler Geliyor Projesi

"Dikkat Genç Girişimciler Geliyor" projesi, genel hedefi itibariyle girişimcilik alanında eğitim, uygulama, destek ve danışmanlık hizmetleri verilen, özgüvenli ve yaratıcı gençlerin hem bireysel hem de diğer genç arkadaşları ile iş birliği içerisinde çalışmasını hedefler. Gençlerin, oluşturdukları işbirliği ya da bireysel olarak kendi başlarına rekabet gücü yüksek girişimlerde bulunmaları ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin geliştirmeleri aşamasında, ekonomik ve sosyal hayat içerisinde daha etkin yer almaları sağlanacaktır.
Proje yürütülürken kurulan çevrimiçi girişimcilik merkezinde gençler, yaratıcı iş fikirleri geliştirme atölye çalışmaları, iş yönetimi & iş geliştirme çalışmaları, mentörlük hizmeti, girişimcilik eğitimleri, finansal kaynaklara erişim ve bütüncül destek hizmetlerinden faydalanacaktır. Böylece kurulan başlangıç firmalarının kendi aralarında işbirliği kurma ve ortak proje gerçekleştirme kapasiteleri geliştirilecektir. 
Gençlerin işletmelerine ait kırılgan dönemlerini aşmaları için yardımcı olacağı düşünülen finansal kaynak, tanıtım ve pazarlama ile danışmanlık desteklerinden yararlanmaları, bölgede girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Proje kapsamında plânlanan %30 engelli ve/veya engelli yakını kotası ile, dezavantajlı kişilerin de girişimlerini kurması ve sosyal yaşama katılımları sağlanacaktır. 
 

Projenin Temel Amaçları

Dikkat Genç Girişimciler Geliyor projesinin temel amaçları şu şekilde özetlenebilir: 
     •    Gençlerin iş fikri geliştirme aşamasından başlamak üzere, girişimde bulunmaları, nitelikli işletmeler kurmaları ve geliştirmelerine kadarki tüm süreçte profesyonel destek ve danışmanlık hizmeti almaları için Çevrimiçi Girişimcilik Merkezi'nin kurulması amaçlanmaktadır. 
     •    Merkez, başta İstanbul'un Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Silivri ve Avcılar ilçeleri olmak üzere, tüm İstanbul hatta Türkiye genelinde kendi işini kurmak isteyen, gençlere hizmet verecektir.  
     •    Yaratıcı iş fikri geliştirme atölyesi çalışmalarıyla gençlerin rekabet gücü yüksek ve nitelikli iş fikri geliştirmelerine katkı sağlanacaktır. 
     •    Gençler, dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi eğitimlerine katılacak ve geliştirdikleri ürünlerin tanıtım ve pazarlama imkânları genişletilecektir. 
     •    Kendi işletmesini kurmak isteyen gençler, finansmana daha rahat ulaşması için KOSGEB çevrimiçi girişimcilik eğitimlerine yönlendirilecek ve proje uzmanı (kredi ve hibe alanlarında) danışmanlığında işlerini kurmaları desteklenecektir. 
     •    Finans, pazarlama, stratejik yönetim, iletişim ve hukuk alanlarından oluşan profesyonel iş geliştirme ve yönetimi eğitimlerine ait programlar ile gençlerin işletmecilik kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacak ve kurulan işletmelerin uzun ömürlü olması için katkıda bulunulacaktır.
     •    Yüzde 30 engelli kotası sayesinde dezavantajlı kişilerin de girişimcilik ekosistemine ve sosyal hayata katılımları sağlanacaktır. 
     •    Fiziksel engeli bulunan ve/veya bakmakla yükümlü olduğu fiziksel ya da zihinsel engelli çocuğu / yakını bulunan kişilerin kendi işlerini kurmaları desteklenecektir. 
     •    Fiziksel veya zihinsel engelliler ile ailelerinin sosyal yaşama katılımları sağlanacaktır.