İş Yönetimi ve Geliştirme Eğitimleri

İş Yönetimi ve Geliştirme Eğitimleri

İş Yönetimi ve Geliştirme Eğitimleri deneyimli uzman/mentorlar tarafından hedef grubu oluşturan bütün gençlere verilecektir. Gençlere iş fikri geliştirme eğitimlerinden sonra, çevrim içi olarak ZOOM platformu üzerinden iş yönetimi ve geliştirme eğitimleri verilecektir. İş fikri geliştirme ve eğer tercih ederlerse KOSGEB çevrim içi girişimcilik eğitimleri ile kuracakları işin ayrıntılarını görerek planlama yapan ve finansal kaynaklara erişimi artan gençlerin eksik yanlarından bir diğeri de işi yönetme ve geliştirmeye yönelik yeterli bilgi birikimine sahip olmamalarıdır. Bu durum, şirketin kuruluş ve işletme geliştirme sürecinde pek çok resmî, hukukî ve finansal süreci tek başlarına yürütmelerini zorlaştırmakta ve şirket ölümlerine neden olmaktadır. Bu sebeple, girişimci adayı ve yeni iş kurmuş olan tüm gençlere finans yönetimi, pazarlama, stratejik yönetim, iş hukuku ve iletişim başlıklarından oluşan eğitimler, alanında uzman olan mentorlar tarafından destek ve danışmanlık hizmeti kapsamında verilecektir. Mentor görüşmeleri, ihtiyaca göre çevrim içi ve/veya çevrim dışı planlanacaktır. Her bir grup için 5 gün boyunca sürecek olan eğitimlerin müfredatı şu şekildedir:

1. Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi
Güncel Ekonomik ve Finansal Terimler ve Finans Kavramı,
Genel Hatlarıyla Muhasebe İlkeleri,
Finansman Kaynakları,
Finansal Planlama,
Bütçeleme ve Uygulamalar.

2. Pazarlama Yönetimi
Pazarlama Nedir, Ne Değildir?
Hedef Kitle ve Pazar Bölümleme,
Pazarlamanın Temel Yapı Taşları,
Stratejik Pazarlama Planı,
Pazarlamada Ölçme ve Değerlendirme.

3. Stratejik Yönetim
Stratejik Yönetim Nedir? Nasıl Gerçekleşir?
Rekabet Stratejileri,
Yönetim Süreci.

4. Uygulamacılar İçin İş Hukuku
İşletmelerin Hukuki Statüsü,
İş İlişkisinin Hukuki Çerçevesi,
İş Hukukunda Üçlü İlişkiler,
İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları,
İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları,
Çalışma Süreleri ve Yıllık Ücretli İzinler,
İş Sözleşmesinin Sona Ermesi,
İş Güvencesi.

5. İletişim
İletişim Nedir, 
Etkili İletişimin Amacı, 
Neden İletişim Kurarız?
İletişim Çeşitleri,
Olumlu İletişim-Olumsuz İletişim
Hangi Dilden Konuşuyoruz,
İletişim ve Algı,
Duygusal Durumun İletişimdeki Önemi ve Rolü Nedir?
İletişim ve Beşerî İlişkilerin Geliştirilmesi.


Gençlik Projeleri Destek Programı (2020/01) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen bu eğitimler ücretsizdir.